Ordningsföreskrifter

Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra gästernas trevnad på Almöns bad och camping:

 • Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten.
 • Meddela direkt vid ankomsten om du har med dig extra tält, båt etc.
 • Campingpersonalen är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Max tillåten hastighet är 15 km/h.
 • En generell regel är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingplatsen.
 • Hjälp barnen att hitta de platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller att sparka boll bland tält och husvagnar är inte tillåtet.
 • Naturligtvis är alla typer av skjutvapen, liksom fyrverkeri, pilbågar, pilkastning etc, ej tillåtna.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad och rasta den utanför campingområdet.
 • Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna inom området. Sortera era sopor efter anslagen vid sopstationerna.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Avresa skall ske senast kl. 12.00 och campingplatsen skall då vara städad. Detta med hänsyn till nya gäster. Receptionspersonalen är tacksam för besked om avresedag i god tid, särskilt under högsäsong.
 • Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av gästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
 • De flesta gäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Gäster som uppträder störande inom området kan avvisas.

Ha en angenäm vistelse önskar Ingela med personal på Almöns bad och camping